REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER

Hos CeriX lægger vi stor vægt på gennemsigtighed.

Vi ønsker at sikre alle den størst mulige indsigt i vores arbejde og ønsker at basere os selv på værdier som tillid og troværdighed. For at sikre denne gennemsigtighed har vi valgt at opsætte en række redaktionelle retningslinjer. Vores redaktionelle retningslinjer er fælles spilleregler og krav, som sættes til alt det indhold, der findes på vores hjemmeside.

Vores retningslinjer afspejler:

  • Komplementaritet – Den viden, som vi præsenterer, er skrevet af personer med lægefaglige kundskaber samtidig med, at det tydeligt fremgår hvilke undersøgelser og data, der ligger bag teksternes udsagn.
  • Fortrolighed – Vi behandler alle personfølsomme oplysninger i henhold til gældende regler herunder EUGDPR.
  • Kildeangivelse og gennemsigtighed – Vi viser tydeligt på vores hjemmeside, hvor vi henter vores udsagn fra, så det fremstår gennemsigtigt for brugerne.
  • Annoncepolitik – Vi skilter tydeligt imellem fast og sponsoreret indhold på vores hjemmeside.

Komplementaritet

Alle tekster på vores hjemmeside er skrevet af vores egne medarbejdere. Alle medarbejdere, som udfører behandlinger og bidrager til tekstproduktion på vores hjemmeside, er uddannet sygeplejerske og har derudover en videreuddannelse i kosmetisk dermatologi, hvilket giver titlen ’kosmetisk sygeplejerske’.

Vores medarbejdere har derfor de rette faglige forudsætninger for at kunne stå for indholdsproduktion på vores hjemmeside. Vores medarbejderes individuelle kompetencer og uddannelsesbaggrund fremgår desuden tydeligt på vores medarbejdersider.

Vi gør også opmærksom på, hvilke kilder vi anvender i forbindelse med udarbejdelsen af tekstarbejdet på vores side. Dette kan du læse mere om i vores afsnit om kildeangivelser længere nede på denne side.

Ydermere er det vigtigt at påpege, at vi hos CeriX er underlagt kontrol fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som er en del af Sundhedsstyrelsen. Styrelsen for Patientsikkerhed har til opgave at undersøge, at alle behandlinger udføres efter alle gældende regler på området.

CeriX er således blevet kontrolleret i både 2016 og 2017 uden anmærkninger. Sidst men ikke mindst er vi blevet godkendt til at være en certificeret restylaneklinik, hvilket giver os retten til at arbejde professionelt med Restylane og ikke permanente fillers.

I Danmark er behandling med ikke permanente fillers underlagt lov om kosmetisk behandling, hvilket betyder, at man som behandler, skal have udført et bestemt antal behandlinger, inden man selvstændigt må udføre dem. Det er en god ting for alle parter.

I henhold til Sundhedsstyrelsens regler skal alle inden en behandling med Botox/Vistabel altid ind til en for-konsultation, hvor man udover den mundtlige information, vil få udleveret skriftlig information om behandlingen. I forbindelse med disse konsultationer omkring en eventuel rynkebehandling, vil man samme dag blive set af enten vores plastikkirurg eller dermatolog. Herfra gives kunden en betænkningstid på minimum 48 timer, før der kan blive foretaget en behandling. Vi følger selvsagt også disse regler og gør opmærksom på dette, på alle relevante landingssider.

Fortrolighed

Som en del af vores arbejde modtager vi naturligt personfølsomme oplysninger på vores kunder. Dette inkluderer først og fremmest e-mails og betalingsoplysninger i forbindelse med finansielle transaktioner. Alle personfølsomme oplysninger i alle former og formater behandles fortroligt, og de videregives aldrig til en tredjepart. Du kan læse meget mere om, hvordan vi behandler personfølsomme oplysninger i vores Persondatapolitik, som du finder på denne side.

Kildeangivelse og berettigelse

Alle tekster på CeriX er baseret på videnskabelige artikler og videnskabelige undersøgelser med relevans i forhold til vores ydelser. Af denne årsag lægger vi også stor vægt på at gøre opmærksom på hvilke undersøgelser og tekster, som vi refererer til i vores indhold. Dette gøres særligt ved hjælp af udgående links til troværdige hjemmesider, medier og videnskabelige publikationer.

Vi er også klar over, at siden den teknologiske udvikling hele tiden forbedres, vil det også med tiden afspejle den måde, vi arbejder på og den viden, vi har til rådighed. Vi sørger derfor at opdatere vores indhold på alle sider, så det passer med den seneste nye viden inden for vores felt. Vi stiller også krav til at de videnskabelige artikler, som vi henviser til, er blevet peer reviewed.

Gennemsigtighed

Cerix.dk er ejet af virksomheden CeriX APS der er ejet af indehaver Rie Jensen. Cerix har eksisteret som virksomhed siden 2016. I dag findes der både lokalafdelinger af Cerix i København, Hellerup, Odense og Aalborg. Alle regnskaber for virksomheden og dets underselskaber er offentligt tilgængelige i det danske CVR-register, som du kan se her.

Som privat virksomhed modtager CeriX ingen tilskud eller tilskud fra medicinalindustrien eller andre relaterede virksomheder. Vi har derfor ingen interesse i at promovere konkrete produkter på baggrund af særinteresser.

Annoncepolitik

Da CeriX er en privat virksomhed, føres der ingen reklamer for andre virksomheder end CeriX. Der findes derfor ikke noget sponsoreret indhold på vores side, der har til hensigt at promovere bestemte produkter eller ydelser på vegne af tredjeparter. Indholdet på vores side har kun til formål at give vores brugere et sandfærdigt og loyalt billede af effekterne af vores egne behandlinger og arbejdsmetoder.