Tilbage til oversigten
Nyhed, Uddannelse

CeriX søsætter ny uddannelse

Personlig udvikling og digitale løsninger dominerer dagsordenen. Nu kommer det også til at dominere skemaet, hvis man er indskrevet uddannelsen til kosmetisk sygeplejerske på CeriX Aesthetic Institute. I CeriX har vi kompetencerne, og derfor har vi også en pligt og et ansvar

Forbrugerne efterspørger i stigende grad kosmetiske behandlinger. Samtidig tilbyder flere og flere at udføre – de ofte temmelig komplicerede og fagligt udfordrende – kosmetiske behandlinger. Og dét ikke altid med den rette uddannelse og erfaring i bagagen. Det skal der ændres på, og én af vejene skal findes i uddannelse.

Derfor søsætter CeriX nu en ny uddannelse til kosmetisk sygeplejerske, hvor fokus ligger på at uddanne sygeplejersker, der tænker selvstændigt og tager ejerskab over deres fag, hvilket er vigtigere end nogensinde, mener ejer af CeriX og kosmetisk specialsygeplejerske Rie LeClaire-Rosenblum, der sammen med uddannelsesansvarlig i CeriX, Trine Andersen, står i spidsen for den nye uddannelse.

Vores rolle som uddannelsesinstitution er først og fremmest at give de deltagende kompetencer og viden, der gør dem i stand til at udføre de behandlinger, forbrugerne efterspørger. De kursister, vi uddanner, skal medvirke til at højne standarden og det faglige niveau i den kosmetiske branche og løfte kvaliteten i hele branchen, siger Trine Andersen.

Alting handler om mennesker

Hos CeriX er vi meget bevidste om, at den kosmetiske disciplin rækker videre end den grundlæggende og nødvendige teori og praktiske træning og erfaring.

Som kosmetisk sygeplejerske er du i konstant udvikling – og du lærer først dit fag rigtig godt at kende, når du kommer ud og behandle kunder. I de traditionelle håndværksfag har vi en lang tradition for mesterlære. Det skal vi have endnu mere fokus på! I mange år har medierne været dygtige til at udstille, hvor skrøbelig den kosmetiske branche er, når klinikker og kosmetiske sygeplejersker udfører behandlinger, som de ikke er trænet og uddannet til at udføre. Det skal vi væk fra, siger Rie LeClaire-Rosenblum.

2

Faktisk vurderer vi i CeriX, at mesterlære-princippet er så vigtigt, at den ”traditionelle” kosmetiske uddannelse bør erstattes, så det fremover bliver standarden med forløb, som fokuserer på den grundige og løbende uddannelse.

Vi mener, at mesterlære-princippet er så vigtigt, at det fremover bør indgå mere eller mindre direkte i uddannelsen til kosmetisk sygeplejerske (red. ’follow ups’ efter grunduddannelsen til CeriX Aesthetic Practitioner og ’mesterlære’ og karrieforløb i CeriX som Advanced Aesthetic Practitioner). Fremover er det vores tanke, at vi tænker på denne nye uddannelse som den almindelige. Rammebetingelserne, som vi kender dem, ændrer sig, og i takt med at flere og flere forbrugere ønsker kosmetiske behandlinger, bliver det kun endnu vigtigere. Det handler om at fremtidssikre sin forretning, siger Rie LeClaire-Rosenblum.

Det er en holdning, som bakkes op af Kjenneth LeClaire-Rosenblum, der udover at være direktør i CeriX kommer til at spille en central rolle i CeriX Aesthetic Institute. Med sin lange og mangeårige erfaring som foredragsholder og coach indenfor personlig selvledelse skal Kjenneth LeClaire-Rosenblum være med til at sikre, at kursisterne på CeriX Aesthetic Practitioner-uddannelsen til kosmetisk sygeplejerske ikke alene udvikler sig fagligt, men også rykker sig som mennesker.

Alting handler om mennesker. Lærer du at kommunikere og agere på måder, som spiller bedre sammen med menneskets biologiske, psykologiske og naturlige forudsætninger, vil du ofte opleve, at din kommunikation – i dette tilfælde især med kunder – øger sandsynligheden for handling. Det betyder først og fremmest, at du vil opleve større succes som kosmetisk sygeplejerske og i relationen til dine kunder. Derudover vil du opleve, at du med den rette indsigt lærer ting om dig selv som menneske og din måde at kommunikere på, som vil rykke dig nye steder på den personlige front, forklarer Kjenneth LeClaire-Rosenblum.

CeriX Aesthetic Institute vil interne såvel som eksterne undervisere lære kursisterne, hvordan sociale normer og psykologiske mønstre kan bruges aktivt i mange kommunikationssituationer – og lige så vigtigt; hvornår de kan virke stik modsat.

Digitale løsninger er ’New Normal’

Den dybdegående teori og praktiske træning, der gennemgås på modulerne i CeriX Aesthetic Practitioner-uddannelsen til kosmetisk sygeplejerske vil efterfølgende ligge tilgængeligt online, så kursisterne hele tiden kan gå tilbage og se videoerne igen og igen. På den måde er man som kursist sikret, at dét, man lærer, ikke går tabt.

I udviklingen af CeriX Aesthetic Practitioner-uddannelsen har det været enormt vigtigt for os at designe og tilrettelægge et uddannelsesforløb, som tager udgangspunkt i de konkrete behov, man har som aspirerende kosmetisk sygeplejerske. Her ved vi, at det er en stor hjælp at kunne tilgå træningsvideoer og nødvendig viden, når som helst, hvor som helst. Det har vi muliggjort med vores udvidede digitale platform, hvor kursisterne bl.a. både får adgang til teori, træningsvideoer, ny viden, fagligt fællesskab, løbende feedback og ’follow ups’ med svar på spørgsmål og udfordringer, forklarer Rie LeClaire-Rosenblum.

Branchen skriger på flere dygtige profiler

CeriX begynder at uddanne kosmetiske sygeplejersker efter den nye rettesnor i efteråret 2021, hvor 8 kursister efter planen tager de kosmetiske arbejdshandsker på i CeriX’ lokaler i København.

Ifølge Rie LeClaire-Rosenblum er det ikke et øjeblik for tidligt, hvilket bakkes op af tallene for både CeriX og øvrige kosmetiske klinikker.

Branchen er vokset i rekordfart og skriger efter kosmetiske sygeplejersker med de rette kompetencer. Det hører vi fra hele branchen, og alle de tal, vi ser, underbygger det. Vi kommer som sagt til at supplere den teoretiske og praktiske undervisning med kundecases, personligt udviklingsforløb og en omfattende digital undervisningsplatform, som i tillæg til den fysiske undervisning giver kursisterne et digitalt rum med al brugbar viden, fællesskab, sparring og inspiration. Det er vigtigt for os, at det bliver en ny type selvstændige og handlekraftige kosmetiske sygeplejersker, der ikke blot bliver færdiguddannede og lander på klinikker, hvor de bliver efterladt til sig selv, lyder det fra Rie LeClaire-Rosenblum.

Der opleves endnu større efterspørgsel på kosmetiske sygeplejersker, og det betyder, at det er vigtigere end nogensinde, at de indgår i ansvarlige og bæredygtige forløb, så de ikke kastes ud i en praksis, som de hverken er skolede til eller føler sig trygge ved.

Kosmetiske sygeplejersker skal lære at agere på måder, der modsvarer rigtige menneskers behov, så vi på den måde kan højne barren og løfte niveauet. Kun det bedste er godt nok, slutter Rie LeClaire-Rosenblum i snakken om CeriX-uddannelsen, der har fået titlen, CeriX Aesthetic Practitioner.