Tilbage til oversigten
Pressemeddelelse

CeriX lancerer ny kosmetisk uddannelse

Den altoverskyggende vision er at højne niveauet i den kosmetiske branche gennem et vidtgående uddannelsesforløb.

Uddannelsen til kosmetisk sygeplejerske burde være en ’Mesterlære’-ordning, som man kender det fra de klassiske håndværksfag. Der er for lidt mesterlære – også i den kosmetiske branche, som helt naturligt forudsætter grundig teoretisk og anatomisk viden, men i særlig grad kræver praktiske færdigheder og erfaring.

Sådan lyder det fra kosmetisk specialsygeplejerske Rie LeClaire-Rosenblum, som også er ejer af den kosmetiske speciallægeklinik CeriX med klinikker i hele landet samt et privathospital på Strandvejen i Hellerup.

Og Rie ved, hvad hun taler om. Hun har mere end 12 år i bagagen, både som kosmetisk sygeplejerske, klinikejer, underviser og Nordisk træner i alt fra de helt basale til de mere avancerede teknikker og behandlingsmetoder samt de psykologiske facetter bag den kosmetiske praksis. Alt sammen ting, man nok kan læse en masse klogt om, men som kræver praktisk erfaring og løbende feedback og sparring for den nyuddannede kosmetiske sygeplejerske. Det er netop tilgangen, der ligger til grund for lanceringen af CeriX Aesthetic Institute og CeriX Aesthetic Practitioner-uddannelsen til kosmetisk sygeplejerske.

Som kosmetisk sygeplejerske er du i konstant udvikling – og du lærer først dit fag rigtig godt at kende, når du kommer ud og behandler kunder. I de traditionelle håndværksfag har vi en lang tradition for mesterlære. Det skal vi have endnu mere fokus på! I mange år har medierne været dygtige til at udstille, hvor skrøbelig den kosmetiske branche er, når klinikker og kosmetiske sygeplejersker udfører behandlinger, som de ikke er trænet og uddannet til at udføre. Det skal vi væk fra, siger Rie LeClaire-Rosenblum.

CeriX institute

Større efterspørgsel på kosmetiske behandlinger end nogensinde

I CeriX har de i de seneste år observeret en stigning i efterspørgslen på kosmetiske behandlinger samt en tilsvarende stigning i antallet af kosmetiske sygeplejersker. Det er dog ikke alle kosmetiske sygeplejersker, der har fået den fornødne teoretiske og praktiske uddannelse.

Der uddannes flere og flere kosmetiske sygeplejersker, men desværre ofte uden den nødvendige støtte og de rette kompetencer – og det er problematisk, både for den enkelte sygeplejerske, for forbrugerne og for branchens omdømme og anerkendelse i den brede befolkning, lyder det fra Trine Andersen, klinikchef, underviser og uddannelsesansvarlig i CeriX.

Derfor lancerer CeriX nu en ny kosmetisk uddannelse, hvor fokus især er rettet mod at tage ansvar for at klæde nyuddannede kosmetiske sygeplejersker ordentligt på til en karriere i den kosmetiske branche – alt sammen på en måde, der i høj grad hviler på det såkaldte ’mesterlære-princip’:

Vi har respekt for, at disciplinen er et håndværk, som skal tillæres i trygge og ansvarlige rammer, som i tid og sted ligger både før, under og efter den egentlige uddannelse. Det er ’learning by doing’ – med udgangspunkt i omfattende teoretisk viden og faglig indsigt, naturligvis – og så er det unægteligt en fordel, at der findes en kompetent lærermester i nærheden

Sådan lyder det fra Rie LeClaire-Rosenblum og Trine Andersen fortsætter:

Du kan nok køre bil, når du har fået kørekort, men du vil ikke være elitebilist fra dag 1. Du lærer først at blive en dygtig bilist i tiden efter, du har fået dit kørekort. Det er den indsigt, CeriX Aesthetic Institute tager udgangspunkt i: Vi sidder – billedligt talt – ved kursisternes side, når de har fået deres ’kørekort’ og lærer dem at køre bilen i et trygt og forsvarligt tempo.

Som uddannelsesinstitution har ønsker CeriX at leve op til det store ansvar, der ligger i, at de kursister, der uddannes, kommer ud på ’den anden side’ på en forsvarlig måde, og det sker bl.a. gennem systematiseret opfølgning og løbende sparring, så den enkelte løbende bliver mere og mere (selv)sikker i sit ”nye” håndværk.

Et uddannelsesforløb, der tager ansvar

Kommende kosmetiske sygeplejersker optages på CeriX Aesthetic Institute som CeriX Aesthetic Practitioners – og ved endt uddannelse indgår kursisterne i et 12 måneder langt efterforløb med nødvendig sparring, vidensopbygning og udvikling, mens særligt egnede kursister udvælges til CeriX Advanced Practitioners, dvs. et lønnet ‘mesterlære’-forløb på én af de 8 CeriX klinikker med mulighed for at gøre kosmetisk karriere i CeriX.

Tankerne bag CeriX Aesthetic Institute ligger på den måde helt i tråd med CeriX’ overordnede fortælling, som især handler om at højne niveauet i den kosmetiske branche og aftabuisere de myter, der i mange år har været fast inventar i det kosmetiske felt.

I den offentlige debat har kosmetiske behandlinger længe været et diskussionsemne, særligt de mindre vellykkede resultater. Og i den fortælling forpligter det at være den største og førende kosmetiske kæde i Danmark! Vi (red. CeriX) er nødt til at tage ansvar for at højne standarden, uddanne, dele viden og erfaring for at nedbryde tabuerne omkring kosmetiske behandlinger, for ellers bliver den brede befolkning ved med at være uvidende omkring de naturlige resultater, det er muligt at opnå samt den høje standard og professionalisme, man som forbruger mødes af, hvis man vælger de rette klinikker, fortæller Rie LeClaire-Rosenblum.

For at komme dette til livs lancerer CeriX altså det nye uddannelsesforløb i form af CeriX Aesthetic institute med fokus på alle aspekter af den kosmetiske disciplin; før, under og efter bestået eksamen.

Uanset hvilken uddannelse, du gennemfører, vil du aldrig blive ekspert fra den ene dag til den anden. Derfor oplæres kursisterne på CeriX Aesthetic Institute heller ikke i avancerede behandlinger på de første moduler, da det er vigtigt for os, at de kan fungere selvstændigt, og at de bliver rigtigt gode til de behandlinger, vi superviserer dem i, siger Trine Andersen.

Respekten for det kosmetiske håndværk er en bærende sølje i CeriX Aesthetic Institute, som er mere end et traditionelt registreringskursus i de kosmetiske discipliner. Det er et helstøbt uddannelsesforløb med mulighed for at avancere til Master i kraft af det 2-årige Advanced Aesthetic forløb, hvor udvalgte kursister fra den kosmetiske uddannelse udvælges til karriereforløb, træning og registrering i alt fra laser, Ultherapy®, CoolTech, karfjernelse, peelinger og milde rynker.

Den personlige udvikling

CeriX Aesthetic Institute rækker uddannelsen til kosmetisk sygeplejerske som bekendt videre end den traditionelle og obligatoriske gennemgang af nødvendig teori og praktisk træning.

Det er klart, at de faglige kvalifikationer skal være på plads. Men den menneskelige og personlige udvikling må aldrig undervurderes. Derfor har vi stort fokus på den personlige udvikling. Vi ønsker, at vores kursister rykker sig på både den faglige og den personlige front, fortæller Kjenneth LeClaire-Rosenblum, der er direktør og spydspids for forretningsudvikling i CeriX.

Det betyder helt konkret, at kursisterne på CeriX Aesthetic Practitioneruddannelsen får træning i alt fra kommunikation, adfærd, udstråling, troværdighed, kropssprog og fremtoning. Målet er, at den enkelte kursist oplever at udvikle sig som menneske og finder mening på tværs af det professionelle og private virke.

Digitalt undervisningsunivers

Det hele foregår på klassisk facon med fysisk, teoretisk undervisning og praktisk træning. Derudover får kursisterne adgang til et omfattende digitalt undervisningsunivers.

Den dybdegående teori og praktiske træning, deltagerne får på modulerne i CeriX Aesthetic Practitioner ligger efterfølgende tilgængeligt online, så det hele tiden er muligt at gå tilbage og se videoerne igen og igen. På den måde er man som kosmetisk sygeplejerske sikret, at de teknikker og den viden, der tillæres, ikke går tabt. Det er viden, som hele tiden kan tilgås online, forklarer Kjenneth LeClaire-Rosenblum.

Uddannelsen til kosmetisk sygeplejerske foregår på CeriX Aesthetic Institute, hvor aspirerende kosmetiske sygeplejersker kan ansøge om et forløb på CeriX Aesthetic Practitioner-uddannelsen.